Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Valentina de la Iasi (Garlea)
04-21-2011, 10:10 AM (This post was last modified: 04-21-2011 10:11 AM by anuk.)
Post: #21
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
PROFEŢII DIN AKASHA

[N.A.: În una dintre numeroasele cărţi-tratat editate de autoarea engleză A.A. Bailey, Maestrul Djwhal Khul se exprima astfel:

"Cei patru Domni ai Karmei coordonează (...) grija şi catalogarea înregistrărilor akashice. Ei se ocupă de Sălile Arhivelor sau de înscrierile în cartea vieţii, după cum se spune şi în Biblia creştină. Ei sunt cunoscuţi în lumea creştină ca îngeri înregistratori. (...)

Aceşti Domni Karmici sunt asistaţi de grupuri mari de iniţiaţi şi care se ocupă cu ajustarea dreaptă... Cu toate aceste grupuri avem puţin de-a face, căci numai iniţiaţii care au luat iniţierea a treia şi cei de rang chiar mai înalt iau contact cu ele.

(...) nu trebuie să uităm că fiecare dintre noi este recunoscut după strălucirea luminii sale. Acesta e un fapt încă ocult. Cu cât gradul materiei noastre subtile este mai rafinat, cu atât mai strălucitor va luci lumina din interior. Lumina este o vibraţie şi, prin nivelul vibraţiei, este fixată gradarea discipolilor. De aceea, nimic nu poate împiedica progresul spiritual al unui om, dacă el se îngrijeşte de purificarea vehiculelor sale. "

Lumina dinăuntru va străluci mereu cu o mai mare claritate, pe măsură ce procesul de rafinare continuii, până ce acesta va predomina materia atomică. Aşadar, noi toţi suntem gradaţi - dacă acest fapt poate fi exprimat astfel - potrivit intensităţii luminii, potrivit gradului de vibraţie, potrivit purităţii tonului şi clarităţii culorii.

(...) Toate fiinţele sunt gradate şi cartate. Maeştrii au Sălile lor de însemnări, cu un sistem de întabulare neînţeles pentru noi, datorită măreţiei sale şi complicaţiei sale necesare. Ei îşi ţin cărţile în aceste săli, în care sunt ţinute aceste hărţi în grija unui Chohan al unei Raze, fiecare Rasă avându-şi propria colecţie de fişe. Aceste fişiere, având numeroase secţiuni (ocupându-se de Ego-uri încarnate, neîncarnate şi perfecţionate), sunt iarăşi toate în grija gardienilor subordonaţi. Domnii Lipka, cu echipa lor vastă de ajutoare, sunt cei care folosesc cel mai frecvent aceste înregistrări... Aceste Săli de însemnări sunt, în cea mai mare parte, pe nivelurile cele mai de jos ale planului mental şi cele mai de sus ale astralului [N.A.: Acesta este deci stratul violet văzut de Valentina în înălţimile cerului!], pentru că acolo pot fi cât mai complet utilizate şi mai uşor accesibile."

Dar această fantastică bibliotecă - sau arhivă - planetară a fost descrisă şi de Edgar Cayce - care, aşa cum îl caracteriza fizicianul francez Patrick Drouot, ar fi fost "cel mai mare clarvăzător al veacului nostru". Iată unele relatări ale sale, aşa cum au fost redate - cu explicaţii prealabile - de biografa sa, Dorothee Koechlin de Bizemont.

Edgar Cayce spunea că mergea să caute informaţiile într-o bibliotecă misterioasă, unde se păstra tot ce a existat de la începuturile lumii. El spunea, de asemenea, că răsfoia o carte unde era scris totul, povestea fiecărei vieţi omeneşti, a fiecărei fiinţe vii, a fiecărui eveniment.

Pentru a numi această carte, el folosea cuvântul indian -Akasha-, care exprima acest concept. Sau mai folosea expresia occidentală -dosare akashice-. A povestit de mai multe ori ceea ce se petrecea acolo când era adormit: -Ajung într-o clădire mare, în Sala Arhivelor, unde o mână îmi întinde o carte, o deschide la pagina care priveşte cutare entitate sau cutare eveniment şi nu-mi rămâne decât să citesc ceea ce o priveşte-".

[N.A.: Este, desigur, evident faptul că în stratul superior violet (astralul superior) al acelei materii eterice capabile să înregistreze vibraţiile gândurilor, faptelor, evenimentelor de la solul terestru nu există în mod fizic "o clădire mare", cu "Sala Arhivelor". Aceste imagini suplimentare i-au fost sugerate Iui E. Cayce de fiinţa superioară care îl ajuta în "misiunea" sa de "pionier" al trezirii şi antrenării oamenilor la un alt mod de a gândi, stimulat prin dezvăluiri de "taine superioare" - ascunse mereu până în acest secol.]

Şi Valentina face parte, în mod evident, dintre "pionierii" acestei misiuni, iar imaginile care i se sugerează ei sunt extrem de aproape de fenomenele reale: forme eterice pe care ea le vede ca pe nişte "lăzi", care conţin memorii codificate - tot din materii eterice (pătrăţele, cerculeţe, triunghiuri), cercetate şi transmise prin raze dirijate corespunzător. Această viziune a ei este, desigur, mult mai "actualizată" în raport cu tehnica şi cunoştinţele actuale.

Să revenim însă ia textul citat din volumul I al autoarei franceze:

"Tradiţia ezoterică occidentală nu ignoră Akasha, care nu este alta decât Cartea vieţii, de care vorbeşte Apocalipsul. Chiar dacă nu este dovedită ştiinţific, ipoteza câ ar exista o colecţie de înregistrări vibratorii ale evenimentelor care privesc planeta noastră începe totuşi sâ intereseze lumea ştiinţifică. -Lumina se deplasează în Timp şi Spaţiu şi, pe acest ecran situat între cele două, fiecare suflet îşi scrie raportul activităţilor în eternitate. Aceste “memorii” sunt scrise datorită conştiinţei sufletului; nu numai prin cunoaşterea conştientă, nu numai în materie, ci şi în gând-. (Lectura 815-2)

Pe Timp şi pe Spaţiu sunt scrise gândurile, faptele şi gesturile fiecărei entităţi. Este ceea ce s-a numit uneori 'Cartea Memoriei lui Dumnezeu'-. (Lectura 1650-1)

Aceste înregistrări, deci, nu sunt întocmite, ca nişte imagini pe ecran, nici ca nişte cuvinte scrise, ci sunt energii care rămân active în viaţa unei entităţi şi care sunt, aşa cum ne putem imagina, indescriptibile în cuvinte-, (Lectura 288-27)."PROFEŢII

Edgar Cayce: "În privinţa transformărilor geologice viitoare, iată: Pământul se va rupe în vestul Americii. Cea mai mare parte clin Japonia trebuie să se scufunde în ocean. Pământul solid va apărea în largul coastelor estice ale Americii. Partea superioară a Europei (Europa de Nord) se va schimba cât ai clipi din ochi. Vor fi ridicări de pământ în Arctica şi în Antarctica, ceea ce va duce la erupţii vulcanice în regiunile toride, şi atunci se va întâmpla inversarea axei polilor, în urma căreia ţinuturile reci şi cele semitropicale vor deveni tropicale, cu muşchi şi cu ferigi. Aceasta va începe în anii '58 până în '98, când vor veni acele timpuri în care lumina Sa va putea fi văzută din nou în ceruri. Ape libere vor apărea în nordul Groenlandei. Se vor vedea noi pământuri apărând în Marea Caraibelor". (Lectura 3976-15 din 19 ianuarie 1934).

[N.A.: Localizarea în timp - în cursul celor patru decenii ale secolului nostru - nu a fost realizată, fapt care s-a repetat şi cu alte preziceri. Totuşi, Edgar Cayce a revenit, dezvăluind un aspect de care - din păcate -omenirea contemporană nu este conştientă: poluarea prin energiile gândurilor urâte ale oamenilor înrăutăţeşte nu numai viaţa socială, dar chiar şi stabilitatea solului planetar:]

"Tendinţele din inimile şi sufletele oamenilor sunt astfel încât provoacă aceste transformări geologice." (Lectura 416-7)

"Toată această activitate vulcanică şi seismică depinde astăzi de indivizi sau de grupuri umane din aceste regiuni. Şi aceasta depinde de nevoile lor, de motivaţiile lor etc. Că unele dintre aceste evenimente sunt inevitabile şi trebuie să se întâmple aşa, sră scris. Dar să dăm o dată, un timp precis, astăzi, n-o putem face." (Lectura 270-32)

"Los Angeles, San Francisco, majoritatea acestor locuri vor fi distruse. Chiar înaintea New York-ului." (Lectura 1152-11)

"Dacă observaţi o activitate crescută a Vezuviului sau a muntelui Pelee (din Martinica), atunci coasta sudică a Californiei şi zona dintre Salt Lake City şi sudul Nevadei se pot aştepta în următorii trei ani la o inundaţie datorată cutremurelor. Dar acestea vor fi şi mai importante în emisfera sudică." (Lectura 270-35 din 21 ianuarie 1936)LĂCAŞURILE SECRETE DE SUB PIRAMIDE

Edgar Cayce: "De ce Egipt? Această ţară fusese aleasă... nu de Rege, ci de călăuza religioasă - ca fiind centrul activ al Forţelor Universale ale Naturii, ca şi cel al forţelor spirituale. Dacă examinăm reţelele liniilor de forţă la suprafaţa Pământului, cu o precizie matematică vom vedea că epicentrul acestora este foarte aproape de locul unde este amplasată Marea Piramidă." (Lectura 281-42)

"în timpul acela, când solul Atlantidei începuse să se disloce, sosise un val de oameni - sau, mai degrabă, "lucruri" - de pe continentul atlant. Era în vremea când Nilul - numit atunci Nole - se revărsa în ceea ce este acum Oceanul Atlantic, de partea Congo-ului." (Lectura 5748-6)

"Construcţia sa (a Marii Piramide) a durat o sută de ani... de la anul 10.490 la 10.390 înainte de intrarea Prinţului Păcii (Isus Christos) în Egipt." (Lectura 5748-6)

"Atlanţii au ajutat la crearea a ceea ce se numeşte Piramida, pe care sunt înregistrate toate evenimentele Pământului, de la începutul epocilor şi până la sosirea noii ordini mondiale." (Lectura 281-43)

"Această entitate atlanta făcea parte din Copiii Legii lui Unul, care a venit în Egipt în scopul păstrării arhivelor naţionale... El studia vechile documente şi pregătea construirea monumentului care trebuia să adăpostească arhivele atlante şi Casa Iniţierii, adică Marea Piramidă." (Lectura 2462-2)

"în cursul ultimelor finisări ale Piramidei Iniţierii, Hept-Supht a sigilat-o cu sigiliul... atlanţilor - ceea ce a făcut şi cu arhivele care vor fi descoperite într-o zi." (Lectura 378-16)

"Baza Sfinxului stă pe canale de drenaje; iar în colţul care se află în faţa Gizeh-ului, se pot găsi textele care vor explica felul în care a fost făcută această construcţie." (Lectura 195-14)

"Entitatea Ax-Ten-Tna a fost primul conservator al acestor arhive (atlante), el le-a pus la păstrare în săli care n-au fost găsite încă. Ele sunt Ia jumătatea drumului dintre Sfinx şi Piramida Arhivelor - aceasta nefiind încă dezgropată nici ea." (Lectura 1486-1)

"Entitatea ar trebui să facă săpături în trei locuri unde au fost păstrate aceste arhive: unul, pe solul atlant care s-a scufundat şi va ieşi din nou la suprafaţă în curând. Altul în Egipt, într-o ascunzătoare plină de documente, care merge de la Sfinx la Sala Arhivelor. Altul, în Yucatan, într-un templu." (Lectura 2012-1)

"Sala zidită care conţine arhivele este într-un alt loc, nu în această piramidă. Această sală conţine Arhivele Adantidei, de la începuturile timpurilor, când Spiritul s-a întrupat şi a început să coboare pe acest Pământ, dezvoltarea popoarelor în cursul şederii lor pe acest continent, primele distrugeri, schimbările care au survenit... De asemenea, istoria tuturor naţiunilor Pământului... Istoria distrugerii finale a Atlantidei şi construcţia Piramidei Iniţierii... ca şi profeţiile privind data, perioada când vor fi din nou deschise aceste arhive, ce povestesc catastrofa Atlantidei... şi nu se va putea intra în camerele racordate la Sfinx - începând de la laba sa dreaptă -, decât atunci când se va fi împlinit timpul şi când se vor fi produs mari schimbări în experienţa Omului pe Pământ." (Lectura 378-16)

"Aceste Arhive vor fi redescoperite în acelaşi timp ca şi clădirile unde sunt păstrate arhivele... o cameră sau, mai degrabă, un culoar pleacă din laba dreaptă a Sfinxului, până la această intrare a Sălii Arhivelor sau Mormântul Arhivelor. Dar nu se poate intra acolo fără înţelegerea acestor mistere. Căci cei care au fost lăsaţi ca păzitori, nu vor permite trecerea mai înainte de împlinirea perioadei de regenerare... a oamenilor într-o nouă rasă." (Lectura 5748-6)SFINXUL DIN BUCEGI

Valentina percepe în cursul concentrărilor ei spre Marea Piramidă, un extrem de puternic flux de raze care "curg" continuu din înălţimile cerului prin vârful giganticei construcţii din piatră; de la niveluri inferioare se produce o fantastică distribuire de "raze individuale", care ar ajunge la... fiecare fiinţă umană de pe globul terestru! Acelaşi fenomen l-a perceput oare şi E. Cayce atunci când (în Lectura 281-42) menţiona că locul respectiv este "centrul activ al Forţelor Universale ale Naturii, ca şi al forţelor spirituale"!

Iată-ne însă în plin fantastic: "plecând" în dese rânduri "spre Egipt", cu acel uimitor "fir de argint" (specificat într-un capitol anterior) care îi oferă extraordinarele perceperi la distanţe planetare, Valentina a "descoperit" un şuvoi de energie "care curge de sus" şi la Sfinxul din munţii Bucegi situat în centrul ţării noastre! Şi la fel de extraordinar, acolo, la Gizeh, ea a "descoperit" şi chiar "a intrat" în marea Sală a Arhivelor atlante, menţionată de Edgar Cayce! Şi tot la fel ca vizionarul american, "oarba-fenomen" din Iaşi a aflat că tulburătoarele arhive vor fi descoperite într-un anume viitor. Dar cea mai uimitoare percepţie de acest fel este chiar "descoperirea" unor "arhive străvechi" sub munţii Bucegi, arhive ce adăpostesc şi adevărate instalaţii ale unei alte civilizaţii!

Să urmărim însă "fantasticele investigaţii" de la distanţă ale Valentinei:

Valentina Gârlea: - Tot gândindu-mă la piramidele din Egipt şi văzându-le aşa cum le văd eu, mi s-o părut tare curios că pe sub ele şi acolo, pe sub statuia aceea căreia i se spune Sfinx, trece apă. [N.A.: Şi E. Cayce precizase în mod vizionar că "baza Sfinxului stă pe canale de drenaje". (Lectura 195-14)]

Dar sub apă este o locuinţă mare, mare, în care sunt multe scrisuri. Nu~i prea adânc sub stratul de apă, nu-s nici zece metri; e cam de trei-patru ori cât întind eu manile, şi ele, întinse, au vreun metru şi jumătate. Sub apă, cum vine în partea de nord a statuii, e locuinţa aceea mare, cu toate documentele. Dar nu-i ceva din culori, e ceva adevărat, e ceva lucrat acolo sub pământ; este în partea care vine spre piramida cea mare. Da' să ştiţi că acolo o s-ajungă oamenii, însă după nu ştiu câţi ani. Am reuşit să intru acolo cu privirea, înăuntrul ei, ducându-mă după lumina care vine de-afară şi după apa aceea care curge pe sub pământ; şi mi-or venit imagini dinăuntru!

Acolo sunt rafturi întregi şi-s puse cum ar fi puse cărţile aici, într-o bilbiotecă. Dar nu-s cărţi, îs un fel de piei de animal - fără păr - şi îs subţiri, subţiri- cum ar fi o mătase lucitoare. Dar nu-i mătase, şi nici lemn, că astea se îndoaie uşor. Şi foile astea îs zgâriate, da' nu cu culori; parcă le simt la degete zgârieturile astea. Scrisul e un joc de strâmbături, de liniuţe; că am căutat să le iau în gând şi să aflu ce înseamnă, să desluşesc ceva, dar nu-i uşor, că-i un joc de puncte, de strâmbături şi, în unele locuri, de culori, şi parcă-spuse invers; nu seamănă nici una cu alta... Dar tot m-am dus cu gândul ca să găsesc ce-i acolo.

Şi atunci, m-am luat după o singură pătrăţică de aia cu semne. Şi ducându-mă cu gândul, am aflat că era vorba de un pământ mult depărat, în altă parte. Acolo erau tot oameni, da' nu vorbeau ca noi, şi care se tot omorau; şi povestea vieţii lor e tare neplăcută şi foarte urâtă. Şi m-o atras cu gândul să aflu cine o făcut semnele acelea, căci semnele spun şi aşa ceva; acela care o însemnat foile de-acolo o fost cu cap şi deştept pe vremea aceea; dar efoarte de demult, foarte de demult...

Venind la un alt val de hărţi învăluite, am văzut că cele însemnate stau în nişte pungi, se ţin în ceva care-i ca o coajă de bostan. Documentele alea îs în nişte pungi - cum ar fi sacii - dar nu-s legate în formă de sac, e ceva mult mai mare.

Venind cu gândul acolo, mi-o arătat alţi bărbaţi, altfel îmbrăcaţi. Da' să ştiţi câ acolo e trecutul omenirii. Dar nu-i omenirea de-acum două mii de ani. E cu mult mai de demult, e demult, demult, tare mult înainte.

Dar dacă oameni ca noi or da cu mintea aşa cum au dat şi peste piramide şi peste statuia aia de-i spune Sfinx şi or da de apă, iar apoi or săpa mai adânc - nu mult —, vor găsi sala aceea.

Da' să ştiţi că e o construcţie mare, foarte mare. Spaţiul e şi el tare adânc şi are multă lărgime, e larg, larg. Pereţii nu-s din stâncă, îs din pământ, dar îs căptuşiţi cu ceva tare - nu-i ciment; e ceva lucios, cum e scoica, dar nu se sparge, nu se fărâmă. îi un fel de piatră uşoară, dar nu se fărâmă.

Şi să vă spun, sala asta va fi găsită peste ani, fie în generaţia noastră, fie mai târziu. Vor fi oameni ca noi, din aceia care caută ştiinţa pe sub pământ - parcă le zice arheologi. Dacă se duc acolo şi le dă voie, cu aparatele o să găsească ceea ce am descris.

Dar şi la noi, în munţii care se cheamă Bucegi, este un paznic de-i zice Sfinx; şi acolo este la fel, un şuvoi foarte, foarte puternic de energie, care face legătura între Piramida Mare din Egipt şi piramida care este în Bucegi. Aceasta este energia ocrotitoare a petecului de pământ pe care locuim, în care-i ţara noastră. De fapt, în Bucegi nu este piramidă, este Sfinxul, la care vine un şuvoi foarte, foarte puternic de energie. Nu ştiu cu cât l-aş putea diferi de şuvoiul de energie de la piramida din Egipt. Numai cu puţin diferă. Da’ şuvoiul de energie de la Sfinxul din Bucegi este ocrotitorul României! E tot strălucitor, dar e de o intensitate puţin mai slabă decât cel din Egipt. E puţin mai slab ca energie, dar diferă numai cu puţin de cel de la Piramida Mare.

Şi să ştiţi că este o legătură între Sfinxul din Bucegi şi Piramida Mare. Energia care curge de sus se duce pe sub Pământ la Piramida Mare. Asta, fiindcă pe sub munţii Bucegi este o apă mare ce ţine legătura cu apa care trece pe sub Sfinx şi pe sub piramide, căci aşa cum sunt construite ele, pe dedesubtul lor trece apa.

Însă am văzut ceva tare interesant dedesubtul muntelui unde este Sfinxul din Bucegi: dedesubt, sunt nişte tunele făcute de oameni pământeni. Astea le-am văzut atunci când, la Bucureşti, mi-or dat nişte fotografii cu munţii Sfinxului de la noi. Şi uitându-mă la poze, am dat de o intrare la care este paznic un călăreţ cuplete, ce stă călare pe un cal alb. Da' şi el e îmbrăcat în alb. Însă e dintr-un fum strălucitor, nu-i din carne. Are cizme, în mână are un cuţit lung, iar pe cap are o coroană mare. însă el stă acolo de foarte mult timp, poate de milioane de ani. Ca să intru înăuntru cu privirea şi să-mi dea libertatea să văd, o trebuit să mă primească el şi apoi să intru într-un tunel lung, care duce mult, mult sub munte.

[N.A.: Desigur câ imaginea "călăreţului" este o viziune simbolică ce i-a fost transmisă de "cineva", dar ea are la bază o realitate - probabil -la fel de tulburătoare; în diferite texte mai vechi şi mai noi, se face aluzie la numeroase construcţii şi arhive foarte vechi, rămase ascunse, la care au fost "fixaţi" anumiţi "paznici" - anumite entităţi ale lumii invizibile -pentru a nu permite accesul pământenilor decât "când va veni timpul dezvăluirii lor" (la fel cum preciza şi Edgar Cayce, în "lecturile" citate anterior). Astfel de tradiţii "oculte" s-au tot transmis cu privire la diferite "obiective" din Egiptul antic sau referitoare la "misterele" muntelui Shasta -din Statele Unite - sau privind numeroase cetăţi şi tuneluri din munţii Anzi ai Americii de Sud. Autorul francez Robert Charroux, care a călătorit mult în jurul lumii în căutarea descifrării diferitelor "enigme" din trecutul omenirii, atunci când a venit în Peru, printre multe alte dezvăluiri stranii, a aflat şi un fapt foarte ciudat; pe sub înalţii munţi ai Anzilor Cordilieri ar exista tunele adânci şi foarte lungi, în care oamenii pur şi simplu nu pot intra, fiind opriţi de nişte blocaje energetice invizibile!]

Valentina Gârlea: - Când am intrat în tunel, că e făcut lung ca o sală, înpartea dreaptă am văzut nişte despărţituri. Am intrat cu privirea în primul tunel; acolo era o masă făcută din ceva greu, strălucitoare, cum ar fi cristalul strălucitor. Şi erau trei scăunele mult mai mici. Pe masă era ceva ca din piele împăturită şi pe ea erau nişte zgârieturi; era ca şi cum ar fi fost zgâriată cu ceva ascuţit - cu un vârf de sticlă sau de piatră - şi au rămas dunguliţe. Dar zgârieturile erau făcute ca un fel descris: nişte bastonaşe, nişte sucituri. Când am trecut pe-acolo, am văzut mai multe din astea împăturite şi puse pe masă. Pe o altă masă, mai era şi altceva, făcute parcă tot din cristal; erau nişte cupe, dar îs altfel, nu-s ca paharele de la noi; era ceva săpat în ele.

Mai departe, parcă în următorul tunel, am întâlnit altceva: acolo erau multe piese şi hârburi făcute din sârme, dar îs chiar adevărate, nu din culori; erau ca un fel de aparate cu butoane şi cu multe sârme încâlcite. În mijloc, pe o masă, era ceva mai înalt; era tot o măsuţă, dar mult mai înaltă şi cu ieşituri pe laturile ei, ca nişte sertare. În ele erau nişte fâşii lungi, aşa, ca din mătase, dar nu erau întinse, erau cum ar fi mătasea dar mult mai subţiri, era însă un fel de material din ceva lucios. Şi tot aşa, erau cu zgârieturi pe ele.

În fund, în fund de tot, acolo era o masă întinsă; avea o suprafaţă mare, pe care erau aşezate aparate de diferite feluri. Dar nici astea nu erau din culori [N.A.: cititorul a remarcat, desigur, pe parcursul textului acestei cărţi, că Valentina percepe tot ce este din materii eterice prin culorile specifice fiecărei categorii de particule; din această cauză, ea se exprimă asupra a tot ce este structurat din materii eterice ca fiind "făcut din culori".] Şi ele erau adevărate.

Da' acolo o venit călăreţul- care era însă din culoare, din fum- şi mi-o arătat, că atunci când energia nu va mai curge pe deasupra, acolo unde este paznicul din piatră- care, după cuvinte domneşti, ştiu că i se spune Sfinxul din Bucegi -, atunci va intra înăuntru cineva din mintea noastră, a pământenilor de jos; acela va apăsape butonul pe care mi l-o arătat în spatele aparatelor, de pe partea stângă. Şi-atunci, se va schimba omenirea...

[N.A.: Este deosebit de frapant faptul că Valentina specifică un anumit aspect din viitorul planetar, întru totul la fel cum se exprima şi Edgar Cayce în urmă cu şase decenii referitor la "schimbarea omenirii". în lectura 5748-5 (citată anterior), clarvăzătorul american preciza, la fel de tulburător:

"Dar nu se poate intra acolo fără înţelegerea acestor mistere. Căci cei care au fost lăsaţi ca păzitori nu vor permite trecerea mai înainte de împlinirea perioadei de regenerare... a oamenilor într-o nouă rasă."

Cititorii care vor dori să se informeze mai mult asupra acestei "viziuni din programul omenirii" vor găsi lămuriri suplimentare în literatura de instruire spiritualistă. Dar să revenim la extraordinarele lucruri percepute de Valentina:]

Valentina Gârlea: - Va fi altceva în locul pământului nostru de-aici. Văd cum s-ar cufunda sub ape... Va fi acelaşi lucru tot la fel cum am văzut şi mi-or spus cei din jur că este şi în Cheile Bicazului. acolo unde se cheamă Lacul Roşu; acolo o fost un deal şi, când o venit vremea şi i-o fost hărăzit, dealul s-o scufundat şi deasupra o venit apa.

Tot la fel va fi cu toată România, atunci când cineva din omenire va reuşi să ajungă la acel buton păzit de călăreţul acela cu cal şi va apăsa pe buton. Dar este foarte, foarte departe timpul acela..?

Atunci când, cu ştiinţa care va fi pe Pământ, va birui cineva să ajungă sub munţii Bucegi, va da de toate acele înscrisuri şi documente însemnate şi, după semnele alea, va pricepe ce are de făcut. Dar asta se va întâmpla numai după ce şuvoiul de energie de deasupra va slăbi. Până atunci, nu va reuşi nimeni să ajungă acolo. Dar ăsta este foarte dirijat de sus, că energia care vine la piramide şi la Sfinxul din Egipt, cât şi aici la noi, este susţinută de tot ce se întâmplă în cer, în stratul ăla violet-auriu — nu ştiu cum să-i spun, că violet îi jos şi auriu îi în partea de sus, sus de tot.

De-acolo vine energia în şuvoaie, dar nu vine cum este ea acolo sus. Acolo sus este energie pură şi foarte adevărată, dar e împărţită în mare parte şi e transformată în energie albă pentru Marea Piramidă şi pentru Sfinxul din Bucegi.

Atunci când se vor pierde energia asta albă şi contactul cu lumina de sus - şi asta va fi socotită de cei de sus -. atunci totul se va transforma într-o apă aici. Dar despre asta vor vorbi nu urmaşii noştri, ci urmaşii urmaşilor noştri, dintr-un timp foarte, foarte îndepărtat...MAESTRUL DJWAL KHUL

Maestrul Djwhal Khul-Tibetanul asupra acestui subiect; din acesta voi relua, pentru edificare, doar două aliniate, care, pe de o parte, vin să confirme şi această percepere extraordinară a Valentinei, iar pe de altă parte, vin să ofere o scurtă dezvăluire a unor fenomene şi activităţi de o mare amploare ale anumitor entităţi spirituale foarte evoluate:

"Maeştrii primesc un antrenament atent cu privire la manevrarea energiilor... Maestrul este instruit învăţând să manevreze energiile extraplanetare, care sunt însă circumscrise printr-un cerc solar ce nu poate fi depăşit. Maeştrii care s-au decis să urmeze cea de-a doua Cale sunt învăţaţi să stăpânească şi să orienteze energiile sistemice, precum şi anumite energii emanate din constelaţia Balanţei sau cele ale unei stele din Ursa Mare. În studiile cele mai avansate şi când este mult mai evoluat decât indică termenul de “Maestru”... activităţile sale se vor orienta atunci spre corelarea energiilor din Ursa Mare cu cele din constelaţia Pleiadelor, în dubla lor relaţie cu sistemul nostru solar şi doar în mod auxiliar cu Pământul nostru. (...) Cele trei constelaţii îşi deversează energiile asupra marii zone a Ierarhiei; aici, energiile respective sunt reţinute şi concentrate până când vor fi revărsate în câmpul conştiinţei umane. Efectele acestei eliberări de energii vor fi trezirea intuiţiei şi iluminarea omenirii mai evoluate."
ÎNCHEIERE

Valentina Gârlea: - Din ceea ce am primit ca dar de la Dumnezeu, nu mă face cu nimic să devin fanfaroană sau să am o mândrie că aş fi făcut eu ceva. Astea toate sunt făcute şi aşezate de Dumnezeu. Numai că noi trebuie să ajungem să le vedem, să le înţelegem şi apoi să le dăm mai departe urmaşilor, iar ei, urmaşilor lor.

- Toate sunt lucruri adevărate, dar dacă oamenii nu le văd, le este oarecum frică; însă ele sunt foarte adevărate. Şi este greşit să spunem că e ceva -paranormal". Eu spun şi susţin tare şi cu fruntea sus că ăsta e adevăratul "normal" [N.A.: Valentina se referea la perceperile sale privind corpurile noastre subtile şi lumea eterică] al vieţii noastre: viaţa făcută din culori, chiar dacă oamenii nu o văd, căci totul ce-i în jurul nostru şi în noi e din culori!

- Nu averea, banii, hainele sau locul în lume e adevărata fericire. După felul în care ne curăţim sufletul şi suntem mai buni cu el şi cu cei din jur, vom avea mai mare mulţumire, căci cea mai mare bucurie este atunci când trăim sufleteşte cu suflet curat.

- Susţin cu tărie toate aceste lucruri, căci la multă lume le-or fi de folos. Eu n-oi mai fi mereu să văd prin cele dăruite de Dumnezeu şi să le tot spun celor din jur, că, odată şi odată, misiunea mea tot mi se termină. Dar oamenilor care vin în urma mea le-or folosi, că pentru mulţi o să vină timpul când o să aibe şi ei acces la aceste puteri date omului de Dumnezeu.


http://spiritus.128pro.net
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-15-2011, 09:41 AM
Post: #22
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
Anuk, de ce nu te duci s-o vezi in realitate? Te asigur ca merita efortul, oricare ar fi acela (ca timp si bani)
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-15-2011, 10:31 AM
Post: #23
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
Anuk, daca ai curiozitati de-astea, vin si io. Tare as vrea s-o cunosc pe Valentina. Pare interesanta...04 Si vreau sa vorbesc cu neste morti, sa-i mai intreb de una, de alta... . 09 Da o fi scumpa?

"Nu inceta niciodata sa zambesti, nici chiar atunci cand esti trist, pentru ca nu se stie cine se poate indragosti de zambetul tau. "Gabriel José García Márquez
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-17-2011, 09:56 AM
Post: #24
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
ca principiu (nu stiu cum mai functioneaza acum), Valentina isi desfasoara activitatea intr-un cabinet medical.
In general lumea vine ptr probleme medicale (mai putin ptr alt gen de probleme); Valentina te ia la scanat de sus in jos, fara sa-i spui care e problema ta medicala; alaturi are un doctor care trece in termeni medicali ceea ce vede dumneaei.
Stiu ca tariful consultatiei era de 200 ron (cred); oricum tariful asta e principalul motiv ptr care este blamata...

Daca se vrea alt gen de discutie, atunci doctorul pleaca si ramineti face to face.
Eu n-am avut chef de vorbit cu mortii; am avut alte curiozitati si va pot spune ca merita si banii si timpul...cel putin din punctul meu de vedere
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-17-2011, 11:30 AM
Post: #25
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
I'auzi. Nici nu e exagerat. Anuk, se apropie ziua ta. Fac cado 04 o consultatie la Valentina. Cand te hotarasti, spui. Vrea sa vaza si ochiu' meu ce -ti spune. 09. Deh, daca-s Toma Necredinciosu' . Totusi , io vreau sa stau de vorba cu mortii. Ma fascineaza intalnitrile ei cu spiritele luminate. 04

"Nu inceta niciodata sa zambesti, nici chiar atunci cand esti trist, pentru ca nu se stie cine se poate indragosti de zambetul tau. "Gabriel José García Márquez
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-17-2011, 11:36 AM
Post: #26
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
Merci, as dori o intalnire cu Sf Petru,daca se poate.Ar fi mai interesant, decat sa-mi insire bolile 04:......mai bine o conversatie instructiva .
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-17-2011, 11:42 AM
Post: #27
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
La Sf. Petru se ajunge mai greu. Sa vad ce pot face in sensul asta. 09

"Nu inceta niciodata sa zambesti, nici chiar atunci cand esti trist, pentru ca nu se stie cine se poate indragosti de zambetul tau. "Gabriel José García Márquez
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-17-2011, 11:46 AM
Post: #28
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
Ar trebui sa se poate in cazul meu.Ii port numele asa ca.....
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-23-2011, 09:10 AM
Post: #29
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
parerea mea strict personala : decat pareri emise pe citate din diferite carti , mai bine ajungi la sursa.
Ca in rest .... putem vorbi de sfantu' Petru, Pavel si cine-o mai fi..... ne umplem timpul fluierand ....
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-24-2011, 10:20 AM
Post: #30
RE: Valentina de la Iasi (Garlea)
Las', ca nu fluieram in biserica 09. Auzi, da moca ne-o primi, ca-s curioasa daca tanti asta are si ea acolo, macar un gram de filantropie. 09

"Nu inceta niciodata sa zambesti, nici chiar atunci cand esti trist, pentru ca nu se stie cine se poate indragosti de zambetul tau. "Gabriel José García Márquez
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 
User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | WWW.PREMONITII.RO | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication